مدت انجام موضوع مناقصه در یک بازه زمانی دو ماهه با همان نرخ پیشنهادی اولیه می باشد و شهرداری در خصوص افزایش یا کاهش قیمت در بازه زمانی نصب و راه اندازی  هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد و صرفا بر اساس نرخ پیشنهاد برنده مناقصه مبلغ پس از تایید دستگاه نظارت  قابل پرداخت می باشد.

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی پی دی اف های زیر کلیک نمایید.

 

 

 

تعهدنامه اسناد مزایده سال ۹۸

 

پیشنهاد قیمت سال ۹۸

 

davatname