تجلیل از خانواده مشایخی خیر مدرسه ساز با حضور کوشکی شهردار سبزوار ، آرمین نایب رئیس شورا و محمدی، کرامت، ارغیانی ، بروغنی و خانم بخشی از اعضای شورای اسلامی شهر، فروغی ریاست شورای شهرستان و محرابی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان عصر امروز برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری سبزوار، نایب رئیس شورای شهر سبزوار در مراسم تجلیل از خانواده مشایخی گفت: تجلیل از خیرین مدرسه ساز، تجلیل از تعلیم و تربیت است و قدرشناسی از کسانی است که بدون هیچ چشمداشتی برای ارتقای کیفیت علم و دانش کشور از آنچه که دارند، می بخشند .

ذبیح اله آرمین ضمن قدردانی از خیرین مدرسه ساز در اعتلای آموزش و فرهنگ جامعه، افزود: حاصل تلاش های خیرین، موفقیت های دانش آموزان است که به عنوان باقیات الصالحات همیشه جاری است.

مشایخی خیر مدرسه ساز نیز گفت: با احداث نخستین مدرسه در محله صالح آباد سبزوارتوسط خواهر مرحومم، عشق به سبزوار در ما نهادینه شد و این شد که امروز خانوادگی برای احداث مدرسه و ساخت خانه کودک در این شهر ورود پیدا کرده ایم.

وی افزود: ما براین باوریم که احداث هر مدرسه گشودن دریچه ای به دنیای علم و شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان در مکانی مناسب است.