معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار از تحقق پذیری ۶۰ درصدی ارتقا کیفی نما در ساخت و ساز شهری سبزوار خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، مرتضی احمدی با اعلام این خبر گفت: یکی از شاخص های زیباسازی در کالبد و جداره شهری لزوم رعایت هماهنگی خطوط نما شامل خط تراز، طبقات، خط پنجره و خط آسمان می باشد.

او اضافه کرد: لذا به منظور بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی مصوب شورای عالی شهرسازی معماری ایران تمامی نماهای ساختمان ها در زمان احداث بنای مالکین نیازمند اخذ مصوبه کمیته نمای سازی سیمای شهری می باشد.

وی بیان کرد: در سال گذشته نقشه های ۱۰۵ ساختمان ارزیابی شده که در صورت مغایرت با اصول شهرسازی و معماری و مقررات ملی ساختمان و به منظور جلوگیری از گسترش نماهای غیر استاندارد مالکین نسبت به رفع نقص نقشه ها از طریق طراحان معماری اقدام شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار در ادامه تصریح کرد: در شهرداری مناطق صدور پایان کار مشروط به اجرای نماسازی مصوب می باشد که در سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد از ساختمان ها در ساخت و سازهای شهری مصوب نمای آن اجرا شده که تحقق پذیری قابل قبولی در این خصوص حاصل شده است.

وی در پایان با بیان اینکه اعضای کمیته شامل اساتید دانشگاه ها، اعضای نظام مهندسی، نمایندگان شهرسازی و میراث فرهنگی می‌باشند، از زحمات طراحان معماری و ناظران و بازرسین ساختمان، مالکین و اعضای کمیته ها در سال ۹۸ قدردانی کرد.