مسئول آموزش شهرداری سبزوار از تدوین تقویم آموزشی مجازی شش ماهه دوم سال جاری شهرداری سبزوار و شهرداری های غرب خراسان رضوی وسازمان های تابعه خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی با اعلام این خبر افزود: با توجه به نظر سنجی صورت گرفته جهت ارتقای سطح علمی کارکنان شهرداری سبزوار و سازمان های تابعه، تقویم آموزشی مجازی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با بیش از چندین دوره تخصصی تدوین شد که از ابتدای مهرماه ماه اجرایی شد.

او بیان کرد: این دوره ها شامل دوره های تخصصی ویژه از جمله دوره های عمرانی، مالی، حقوقی، معماری، شهرسازی، اجتماعی و…غیره می باشد که در آن سعی شده از ظرفیت و توانمندی اساتید برجسته استانی و کشوری و همچنین انتقال دانش همکاران مجموعه شهرداری بزرگ سبزوار استفاده شود.

وی ادامه داد: برگزاری این دوره ها در سرفصل دوره های کد دار سازمان شهرداری های کشور ثبت شده و کارکنان شهرداری می بایست دراین دوره ها براساس جایگاه سازمانی به میزان ۶۰ ساعت برای مدیران ارشد و میانی و همچنین۴۰ ساعت برای کلیه کارشناسان و سایر کارکنان شرکت کننده.

مسئول آموزش شهرداری سبزوار همچنین گفت: جهت ارزشیابی کارکنان در پایان هر دوره آزمون مجازی تخصصی دوره در قالب آزمون آنلاین با همکاری مجموعه فاوا گرفته خواهد شد و صدور گواهینامه مشروط به قبولی در آزمون و شرکت در دوره مجازی و ثبت دوره می باشد وی با بیان اینکه کارکنان می توانند به دو روش وارد سامانه آموزش مجازی شهروندی شهرداری شده و در جریان آخرین مباحث و آزمون ها قرار بگیرند، یادآور شد: در روش نخست همکاران می توانند از طریق سیستم اداری با وارد کردن آدرس الکترونیکی llms.sabzevar.ir و پسورد سیستم اداری خود و در روش دوم با وارد کردن آدرس الکترونیکی lms.sabzevar.ir با پسورد کد ملی وارد این سامانه شده و آخرین اطلاعات آموزشی را دریافت کنند.

کوشکی با بیان اینکه محتوای الکترونیکی هر آزمون در قسمت محتوا دوره بارگزاری شده وقابل دانلود می باشد، گفت: با توجه به زمان دار بودن آزمونها همکاران دقت لازم را جهت ورود به سامانه داشته باشند.