شهردار سبزوار گفت: طرح کمربندی شهر سبزوار شاخص ترین طرح عمران شهری سبزوار طی سالیان گذشته در مسیر حاشیه شرق- شمال- غرب این شهر است که با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان اجرا و کامل می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سید علی کوشکی با بیان این مطلب افزود: این رینگ محیطی دارای ۱۰ کیلومتر طول است که در چهار فاز تکمیل می شود و برای اجرای آن بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی به شهرداری واگذار شده است.

وی بیان کرد: جهت شتاب عمرانی در این رینگ محیطی، طی سه سال گذشته فازهای اول و دوم این طرح با عنوان “بزرگراه هشت بهشت و بلوار ابریشم” سبزوار مورد بهره برداری قرار گرفته و در حال حاضر زیر بار ترافیک رفته است.

او تصریح کرد: فاز دوم بزرگراه که دارای مسیر دوچرخه سواری و پیاده راه نیز می باشد  ۴.۲ هکتار طول دارد و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به اتمام رسیده است.

شهردار سبزوار ادامه داد: از سال گذشته عملیات اجرایی فاز سوم بزرگراه ابریشم( کمربند شمال غرب) به طول دو و هفت دهم کیلومتر آغاز شده و برای اجرای آن تملک ۲۸۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و مستثنیات جهت اتصال بلوار توحید شهر به محور جوین و جغتای صورت گرفته و برای آن اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

کوشکی یادآوری کرد: ساخت جاده کمربندی در رینگ محیطی لبه شهر بر اساس “مصوبه طرح جامع” سال ۹۱ صورت گرفته و ایجاد دسترسی آسان شهروندان و خدمات شهری، کاهش ترافیک خودرویی داخل شهر، جلوگیری از حاشیه نشینی و همچنین کمک به کاهش مصرف سوخت از آثار مثبت آن است.

او ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح رینگ محیطی شهر براساس طرح جامع و تفصیلی ۱۰ کیلومتر آن تحقق و بار ترافیکی از بخش های توحید و بزرگراه ابریشم و شمال غرب و شرق برطرف شود.