معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار گفت: در راستای ارتقای سطح فضاهای مناسب شهری، تکمیل پیاده راه طراوت آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سعیدرضا فصیحی با بیان این مطلب افزود: به منظور استفاده بهینه شهروندان در حوزه های مختلف ادامه مسیر سلامت که در دو سال گذشته از پارک طراوت تا خیابان حافظ انجام شد، طی جلسه ای در حوزه خدمات شهری و با مساعدت و تامین اعتبار از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری، مقرر شد ادامه مسیر پیاده راه طراوت از خیابان حافظ تا میدان خواجه نظام الملک امتداد یافته تا فضای مناسبی برای شهروندان، اهالی توحید شهر، دانشگاهیان و دانشجویان و شهروندان فهیم سبزوار فراهم شود.

او گفت: اعتقاد داریم با مشارکت شهروندان و شهرداری در اینگونه پروژه های زیرساختی می توان اهداف چشم انداز توسعه شهری را محقق کرد.