مدیر شهرداری ناحیه ویژه گردشگری توحیدشهر سبزوار گفت: با اجرا و تکمیل پیاده راه گردشگری حافظ توحید شهر، کسب و کار در این ناحیه رونق خواهد گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، حسین دولت آبادی با بیان اینکه با توسعه فضاهای انسان محور و اجتماعیِ سرزنده قطعا نشاط و امید به زندگی بهتر برای شهروندان افزایش پیدا می کند، افزود: اجرای پیاده راه گردشگری حافظ و رونق فضاهای تجاری مرکز توحیدشهر سبب خواهد شد، علاوه بر کاهش تردد شهروندان توحید شهر به مرکز شهر، هزینه های رفت و آمد مردم کاهش، آلودگی ترافیکی، محیط زیستی مرکز شهر کاهش، مصرف سوخت مدیریت و کسب و کار در ناحیه توحیدشهر رونق بگیرد.

وی همچنین بیان کرد: توحیدشهر با داشتن معابر بکر و مستعد فرصت مغتنمی برای سبزوار است تا در آن شرایط گردشگری شهری و فرصتهای بیشتری برای تفریح شهروندان سبزواری ایجاد شود، چرا که ایجاد گزینه ها و انتخاب های بیشتر برای تفریح، گردش و خرید، احساس خوشایندی برای مردم یک شهر ایجاد می کند.

او با بیان اینکه کیفیت افزایی فضاهای شهری توحیدشهر می تواند بر تعداد این مقصدها اضافه کند، بیان کرد:  این ناحیه گردشگری ابتدا با نگاه سرریز جمعیت شهر سبزوار برنامه ریزی شده اما امروزه این نیاز احساس می شود که بایستی برای رفع مشکلات احساس خمودگی آن و همچنین برای خودبسندگی در رفع عمده نیازهای ساکنینش برنامه ریزی کرد تا هم برای سکونت ساکنین و هم گردش و تفریح سایر شهروندان بهره ور و کارآ باشد.

دولت آبادی با بیان اینکه در سال های گذشته بخش هایی از طرح این پیاده راه با مشارکت مردمی احداث شده است، گفت: در جلسات هم اندیشی و بازدیدهای اعضای شورای شهر این موضوع مطرح شد که این بافت تاکنون یک پیاده رو کامل ندارد اما با وجود کارکردهای مقیاس شهری می تواند این مهم را داشته باشد و به مکانی شایسته برای شهروندان سبزواری تبدیل شود تا بتوانند با سفری کوتاه فضاهای مناسب جدیدی را تجربه کنند.