مدیر حقوقی شهرداری سبزوار گفت: در راستای صیانت از حفظ بیت المال، با تلاش تیم حقوقی و املاک شهرداری از تضییع حدود ۶۱۵ میلیارد ریال در این زمینه جلوگیری شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، عباس معصومی صدر در این باره افزود: پرونده حقوقی مذکور مربوط به بخشی از اراضی محدوده میدان لاله سبزوار است که مالکین آن در سال ۹۴ در مراجع محترم قضایی نسبت به اقامه دعوا به طرفیت شهرداری سبزوار اقدام نمودند که علیرغم دفاعیات صورت گرفته شهرداری در مرحله بدوی محکوم گردید.

وی بیان کرد: لذا با توجه به اهمیت موضوع و تاکید شهردار سبزوار مبنی بر حفظ و صیانت از حقوق بیت المال، مجموعه حقوقی و املاک شهرداری با جمع آوری مستندات لازم و تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی به رای بدوی اعتراض نمود.

او ادامه داد: خوشبختانه رای مذکور در دادگاه تجدید نظر نقض و حکم به رد شکایت شکات صادر و به شهرداری سبزوار ابلاغ گردید.

معصومی با بیان اینکه مجموع اراضی محدوده میدان لاله ۶ هزار و ۱۴۰ متر مربع می باشد، اضافه کرد: در نتیجه از تضییع حقوق بیت المال به ارزش۶۱۵ میلیارد ریال جلوگیری بعمل آمد.

او در پایان از حمایت های شهردار سبزوار و همکاران خود در مدیریت حقوقی و املاک شهرداری قدردانی کرد.