معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: برای داشتن شهرهایی پویا، با نشاط و فعال برخی فرایندها و ساختارهای پیچیده شهرداری ها که جلوی سرعت انجام امور را می گیرد به منظور افزایش بهره وری و ارتقای میزان رضایتمندی عمومی از مدیریت شهری باید اصلاح شود.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری سبزوار، مهدی جمالی نژاد در همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری در جمع شهرداران و اعضای شوراها و مدیران شهرداری ها سخن می گفت، با بیان مطلب فوق افزود: در مبحث بهره وری در مدیریت شهری، عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند که عوامل داخلی شامل محیط و سیستم داخلی شهرداری شامل رابطه شهرداری با شورای شهر،‌ نیروی انسانی، اعتبارات، فرایندها و ساختارها و ماشین آلات و عوامل خارجی شامل محیط و یا سیستمی فراگیر که شهرداری نیز یک بازیگر در آن محسوب می شود شامل ارتباط شهرداری با سایر دستگاه ها و ارتباط با سطوح ملی و منطقه ای و همچنین ارزش ها و باورهای اجتماعی شهروندان می باشد.

وی با بیان اینکه برای افزایش بهره وری باید به عوامل عمده افزایش بهره وری یعنی سه عنصر نیروی انسانی، سرمایه و فناوری توجه جدی داشت و این سه عنصر بصورت مجموعه می تواند بهره وری را ارتقا دهد، اظهارکرد: نیروی انسانی ثروت اصلی نهاد مدیریت شهری، فناوری ابزار قدرتمند و پیش برنده اهداف مدیریت شهری و سرمایه موتور محرک توسعه شهری است که این شاخص و عامل را می توان شامل سرمایه اقتصادی، مالی و سرمایه اجتماعی تلقی نمود.

وی با تاکید براینکه تجربیات موجود و مطالعات صورت گرفته حاکی از اینست که علی رغم خدمات شبانه روزی و متنوع شهرداری ها به مردم میزان رضایتمندی شهروندان از این نهاد عمومی در جایگاه مناسبی نیست، گفت: برای افزایش بهره وری در مدیریت شهری علاوه بر اصلاح ساختارها، فرایندها و روش های مدیریتی در نظام اداره امور شهر با رویکرد اثربخشی و کارایی نیازمند‌ آینده نگری و آینده پژوهی مبتنی بر وضع موجود و دستیابی به آینده مطلوب با هدف تامین حداکثری نیازهای پایه شهروندان، و کنترل کیفی محصولات و خدمات نهاد مدیریت شهری با هدف ارایه بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان و در دسترس بودن آنها هستیم.

وی مسوولیت پذیری تمامی ارکان ادراه امور شهر و داشتن انضباط کاری در ماموریت ها و استقرار نظام شفافیت عملکردی- کارکردی با رویکرد پاسخگویی به ذینفعان و بازیگران عرصه مدیریت شهری،  دانش محوری و اعمال مدیریت دانایی محور در فرایندها و تصمیم گیری ها، توانمندسازی کارکنان و مدیران شهری با اتکا به ارایه آخرین دستاوردهای علمی و الگوهای تجربی و اجرایی به آنها، هوشمندسازی شهرداری  و استفاده از فناوری های نوین در ارایه خدمات و به کار گیری روش های ابتکاری و نوآورانه و پویا را سایر محورهای کلیدی در افزایش بهره وری در مدیریت شهری عنوان نمود.

جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای الگوهای ایرانی-اسلامی کشورمان در قرن های گذشته اشاره و آنها را حاوی نمونه های موفقی از بهره وری ذکر نمود و گفت: برای ارتقای سطح مدیریت شهری و معماری و شهرسازی و افزایش رفاه و آسایش مردم و ایجاد مکان های با کیفیت برای زندگی و شهرهای ایده آل  نیازمند بازنگری در الگوها و شاخصهای معماری و شهرسازی و همچنین مرور تجربیات دانشمندان و حکیمان قدیمی با هدف بهره گیری از آنها در وضعیت امروز اداره شهرهایمان و بهبود فعالیتهای مدیریت شهری  می باشیم.

وی اظهار کرد: در عرصه های مدیریت شهری و روستایی و همچنین شهرسازی و معماری در کنار برنامه ریزی برای  بازآفرینی شهری و تلاش برای تحقق شهرها و روستاهای خلاق، سبز، دوستدار طبیعت، دوستدار کودک، … نیازمند بازخوانی و بازاندیشی الگوهای ایرانی- اسلامی این حوزه ها و شناخت دوباره الگوهای قدیمی می باشیم.

وی در خاتمه گفت: در مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی و با هدف حفظ و تداوم این الگوها در حال احصاء این نمونه ها برای لحاظ نمودن آنها در آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه ها هستیم و در این عرصه آماده همه گونه همکاری و همفکری و تعریف و اجرای پروژه های مطالعاتی با تمامی علاقه مندان اعم از استادان و پژوهشگران،‌ شهرداری ها و شوراها و مراکز علمی، تحقیقاتی می باشیم./روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیارها