مسئول آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار گفت: شهرداری سبزوار با دستی پر به هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان خراسان رضوی می رود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی با بیان اینکه این نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش از ۱۷ الی ۲۰ آذرماه سال جاری در سطح استانی و ملی در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود، افزود: شهرداری سبزوار امسال در ۴ حوزه خدمات شهری، معماری و شهرسازی، آموزش و پژوهش و عمران حضور می باید.

وی ادامه داد: به گفته برگزارکنندگان این نمایشگاه، برگزاری سه رویداد ایده پردازی و استارت آپ ویکند در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان پیش بینی شده است.

🔹 کوشکی با بیان اینکه نمایشگاه پژوهش و فناوری مشهد در راستای تقویت فرهنگ پژوهش برگزار می شود، افزود: ساعت بازدید نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی از  ۱۰ صبح تا ۷ بعدازظهر می باشد.

گفتنی است شهرداری سبزوار موفق شده در چند سال اخیر رتبه های برتر استانی و کشوری را در این زمینه از آن خود کند.