رئیس اداره زیباسازی شهرداری سبزوار گفت: با گذشت ۴ روز از آغاز تبلیغات شورای شهر، خسارت تبلیغات غیر مجاز نامزدها به شهر به ۵ میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، حسین مقیسه افزود: متاسفانه علیرغم اینکه سفیران پاکی سبزوار در اکیپ های محتلف کار پاکسازی شهر تبلیغات و پوسترهای غیرمجاز نامزدها را از دو روز گذشته آغاز کرده اند اما با هم شاهد این رفتار غیرقانونی  برخی از نامزدها هستیم.

وی اظهار داشت: در این راستا فضای های بصری و زیباسازی شهر توسط برخی از نامزدهای با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و چسباندن پوسترهای تبلیغاتی تخریب شده که برای جبران و بهسازی آن باید مبالغ گزافی از بودجه شهرداری صرف آن شود.

مقیسه با یادآوری اینکه علیرغم اطلاع رسانی و نصب بیش از ۸۰ جایگاه ویژه تبلیغات انتخابات توسط شهرداری در سطح شهر، متاسفانه شاهد این رفتار غیر حرفه ای از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی هستیم، از نامزدها و طرفداران انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری دوباره درخواست کرد در روزهای باقیمانده از تبلیغات رعایت حقوق شهروندی و احترام به قانون را بیش از پیش رعایت کنند.