مدیر ارتباطات شهرداری سبزوار گفت: با سازمان آتش‌نشانی و سیما منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار برای آبیاری درختان در این روزهای گرم تابستانی دست همکاری دادند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار محمد اختریان با بیان این مطلب از جلسه مشترک دو سازمان آتش نشانی و فضای سبز به ریاست شهردار سبزوار افزود : در راستای تعامل و همکاری های بین سازمانی و درخواست های شهروندان در حفظ محیط زیست و فضای سبز از امشب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار جهت پشتیبانی و تامین آب جهت آبیاری درختان به کمک سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری می رود.

وی با اشاره به گرمی هوا و نیاز به آبیاری بیشتر درختان در ایام تابستان، گفت: با تاکید شهردار سبزوار به منظور جلوگیری از ورود تنش به درختان این اقدام در دستور کار دو سازمان مذکور قرار گرفت.