موضوع مناقصه:

انجام امور خدماتی پخش آسفالت، تولید بلوک و جدول و امور دفتری در محدوده خدماتی شهر سبزوار وکارخانه آسفالت وتاسیسات متعلق به شهرداری .

 

 

مخاطبان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر این تجدید مناقصه به لینک های زیر مراجعه کنید:

 

 

davatvame1

 

anjam omar khadamati3

 

pishnahad ghemat