شهرداری سبزوار در نظر دارد به اسناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر به شماره ۶۹۱۷۹ مورخ ۹۷/۹/۱۵ نسبت به واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک هوشمند به شرح ذیل اقدام نماید:

 

 

مخاطبان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر به پی دف اف های زیر مراجعه نمایید.

 

 

 

دعوتنامه مزایده طرح کارت پارک الکترونیکی۹۷ 

 

فرم پیشنهاد قیمت

 

مزایده طرح کارت پارک الکترونیکی ۹۷