مدیر آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار گفت: یک دوره آموزش تخصصی CBRN پدافند غیرعامل ویژه آتش نشانان استان خراسان رضوی در سبزوار برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی با بیان این مطلب افزود: این دوره به مدت سه روز توسط اساتید دانشگاه مالک اشتر تهران در روزهای ۲۴ تا ۲۶ شهریور ماه در شهرداری سبزوار برگزار می شود.

او تصریح کرد: مباحث این دوره شامل اقدامات پیشگیرانه و کاهش دهنده، آماده سازی و امداد رسانی، باز سازی مجدد، هشدار و اخطار و CBRN در آتش نشانی می شود و حضور همه آتش نشانان در آن الزامی است.

وی در ادامه یادآور شد: پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است و به دو بخش پدافند عامل و غیرعامل تقسیم می شود.

او اضافه کرد: پدافند به بکارگیری مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایی، زمینی، دریایی، نفوذی و خرابکارانه بر روی اهداف مورد نظر و پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی که مستلزم بکارگیری جنگ افراز نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری  و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد، اطلاق می شود.

کوشکی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دوره های تخصصی بتواند گامی موثر در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و توان عملیاتی آتش نشانان باشد.