مسئول هیات انضباطی و مسئول بازرسی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری  سبزوار گفت: با تشکیل نهمین کمیته انضباطی سازمان در سال جاری، با تخلف تاکسیرانان متخلف برخورد قانونی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، هادی کارگری افزود: در این راستا در این جلسه، پس از اخطارهای لازم به تاکسیرانان متخلف، پرونده ۶ تاکسیران متخلف مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت در دو پرونده از تاکسی های بی سیم روند بررسی ها به ۵ سال تعلیق از کار و معرفی به مراجع قضایی منجر و در سه پرونده دیگر جریمه به تاکسیران متخلف تعلق گرفت.

وی افزود: در یک پرونده دیگر که متعلق به تاکسی گردشی بود راننده متخلف با حضور در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ملزم به امضای تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلفات شد.

گفتنی است جلسات کمیته هر ماه یک بار برگزار می شود و علاوه بر بررسی تخلفات، رانندگان نمونه و منضبط نیز  تقدیر می شوند.