شهردار سبزوار، معاون استاندار و فرماندارویژه، سبحانی و مقصودی نمایندگان سبزوار در مجلس و معاون خدمات شهری شهرداری برای رفع مشکلات و توسعه شهری کهن شهر دیار سربداران با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، ماحصل این گفتگوهای چندساعته مصوبات زیر بود:

۱- تخصیص بیست میلیارد ریال اعتبار جهت بازسازی و مرمت مسجد جامع سبزوار

۲- پیگیری اعتبار مرمت و لایروبی قنوات داخل شهر و روستاهای سبزوار

۳- پیگیری مطالبات پیمانکاران از شهرداری و پروژه کمربندی سبزوار و حذف موانع اتمام این پروژه

۴- تخصیص اعتبار از محل ۲۲میلیاردی راه آهن جهت تکمیل راه آهن سبزوار

۵- پیگیری مجدد تأمین اعتبار بهسازی باند دوم جاده سبزوار – قوچان.