رئیس دانشگاه پیام نور با اتفاق جمعی از معاونین و اعضای هیات علمی خود با حضور در شهرداری با شهردار سبزوار دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در این دیدار شهردار سبزوار با بیان اینکه دانشگاه منشا اثر و آبادانی است، گفت: باید از ظرفیت دانشگاه ها در توسعه شهر استفاده شود. ما معتقد به برنامه ریزی و اجرای کار علمی هستیم و از کمک های دانشگاه ها در حوزه مدیریت شهری استقبال خواهیم کرد.

سید علی کوشکی افزود: شهرداری در حد توان و در چارچوب قوانین و ضوابط  در خدمت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فرهنگی در شهر می باشد، امیدواریم با تعامل مستمر در خدمت‌رسانی به مردم بیش از پیش تاثیرگذار باشیم.

دکتر حسن رامشینی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار نیز تعامل همه جانبه مدیران شهری خصوصا شهرداری را با این دانشگاه خوب دانست و سپس به بیان بعضی از مسائل و موضوعات دانشگاه پرداخت.

وی تاکید کرد: حل و فصل این موارد، تسریع در پیشرفت فزاینده دانشگاه را در پی خواهد داشت.