صبح امروز شهردار سبزوار به همراه معاونین و مدیران ارشد شهرداری با بهروز محبی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، در این جلسه نماینده مردم سبزوار در مجلس در جریان پاره ای از مسائل و پروژه های شهرداری قرار گرفت.

محبی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های شهردار سبزوار و کارکنان این نهاد مردمی، برای مجموعه شهرداری در جهت ارائه خدمت به شهروندان آرزوی موفقیت کرد.

سیدعلی کوشکی شهردار سبزوار نیز در این دیدار به گزارش مختصری از عملکرد شهرداری پرداخت و گفت: تیم مدیریت شهرداری همگی دغدغه خدمت به مردم را دارند و تا امروز برای تحقق طرح شهری حضوری موثر و چشمگیر داشته اند و این نشان از اهتمام آنها در راستای خدمت به مردم کهن شهر دیار سربداران است.