دو تن از فعالان فرهنگی اجتماعی منطقه توحیدشهر با شهردار سبزوار دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در این دیدار که بروغنی عضو شورای شهر نیز حضور داشت، شهردار سبزوار از فعالیت سازمان های مرتبط شهرداری در مناطق مختلف شهری خصوصا ناحیه توحید شهر گزارشی ارائه داد و از فعالان فرهنگی و اجتماعی توحید شهر درخواست کرد شهرداری سبزوار را در راستای مامویت های محوله همراهی و یاری رسانند.

سید علی کوشکی با تاکید بر اجرای مطالبات شهروندان در حوزه فرهنگی و اجتماعی، این دو مقوله را نمی توان از فعالیت های شهرداری حذف کرد و گفت: شهرداری سبزوار در کنار خدمات عمرانی و خدمات شهری باید مباحث اجتماعی و فرهنگی و ورزشی را در دستور کار قرار دهد.

محمد مشکانی از اساتید پیشکسوت حوزه فرهنگی اجتماعی سبزوار نیز در این دیدار مطالبی در خصوص همراهی انجمن اولیا و مربیان ناحیه توحید شهر گزارشی ارائه داد و گفت: با فعالیت و حضور مشاورین در مدارس آموزش و پرورش بهتر آن است که شهرداری سبزوار از موازی کاری با اداراتی همچون آموزش و پرورش و بهزیستی خودداری کند.

مهین فرمانبر نیز به عنوان یکی از بانوان فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی منطقه توحید شهر ضمن قدردانی از حمایت های شهردار سبزوار و اقدامات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و… در این منطقه، بر ایجاد مراکز اجتماعی به منظور آموزش های شهروندی و مهارتی و بسترسازی مناسب جهت برای شهروندان تاکید کرد.