جمعی از پیشکسوتان عرصه ورزش های زورخانه ای و باستانی کاران شهرستان با حضور در شهرداری با شهردار سبزوار، رئیس شورای شهر و رئیس شورای شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، در این دیدار پهلوانان ورزش های باستانی با برشمردن این ورزش در زمره ورزش تأکید شده ملی و مذهبی، ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت شهری در همراهی با باستانی کاران این شهر خواستار احداث سالن مخصوص برای ورزش های باستانی شدند.

در ادامه شهردار سبزوار هم با برشمردن مزایای این ورزش باستانی و پتانسیل بالای آن، ضمن موافقت با درخواست باستانی کاران مبنی بر احداث سالن ورزش های زورخانه ای، پیشنهاد ۳ مکان را داد تا پس از پیگیری های لازم اقدامات احداث صورت بگیرد.

در این دیدار لوح تقدیر مجتبی جوهری رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای و دبیر ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی کشور در راستای حمایت از ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی به شهردار سبزوار تقدیم شد.