رئیس سازمان آرامستان های شهرداری سبزوار گفت: امروز آرامستان های سبزوار روز بسیار سختی را در تغسیل و تدفین اموات که تعداد قابل توجهی از آنها جان باختگان کرونا بودند تجربه کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، قاسم دارینی با بیان این مطلب افزود: امروز شاهد فوت ۱۸ نفر بیمار مبتلا به کووید ۱۹ و عادی بودیم که کار و تغسیل و تدفین آنها در بهشت رضوان انجام شد.

او اضافه کرد: این مهم نسبت به میانگین سال های گذشته که ۵.۵ نفر در روز بوده است رکورد سختی را برای ما در از دست دادن شهروندان برجای گذاشت.

وی ضمن تاکید موکد به عموم شهروندان جهت استفاده از ماسک و رعایت پروتکل بهداشتی گفت: کارکنان آرامستان روزهای بسیار سختی را در کنار درد و آلام بازماندگان اموات تجربه می کنند، امیدوارم مردم با رعایت همه دستورالعمل ها یاریگر ما و کادر درمان در این روزهای ناخوشایند باشند.