سازمان آرامستان و حمل و نقل بار و مسافر شهرداري تفاهم نامه همكاري امضا كردند

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ photo_2017-04-18_09-42-00

در راستاي ارائه خدمات مطلوب تر و رفاه حال شهروندان سبزواري ، دو سازمان مديريت آرامستان هاي شهرداري و مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري سبزوار تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري سبزوار، رئيس سازمان مديريت آرامستان هاي شهرداري سبزوار در اين رابطه گفت: اين تفاهم نامه در خصوص تامين اتوبوس مورد تقاضاي اقوام متوفي در محل مصلي شهر مي باشد كه امروز به امضاي روساي دو سازمان آرامستان هاي شهرداري و مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري سبزوار رسيد.

قاسم داريني افزود: براساس اين تفاهم نامه همچنين سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري سبزوار جهت رفاه حال شهروندان در روزهاي پنجشنبه در مسير ميدان دكتر علي شريعتي تا آرامستان بهشت رضوان از ساعت ۱۵ الي ۱۹ بعدازظهر سرويس دهي خواهد كرد.

وي همچنين به تغيير ساختمان اداري سازمان آرامستان ها از محل خيابان چمران به كيلومتر ۸ محور قوچان، افزود: با تاكيد شهردار سبزوار در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي و كاهش هزينه ها در شهرداري، ساختمان اداري سازمان آرامستان از هفته گذشته به محل بهشت رضوان انتقال يافت.

به گفته داريني ارائه خدمات مربوط به امور متوفيات همچنان طبق روال گذشته در مصلي شهر به بازماندگان صورت مي گيرد و فقط امور اداري در محل ساختمان محل آرامستان بهشت رضوان انجام مي شود.
shora_logo