نام: مهدی

نام خانوادگی: احمدی راد

سمت: رئیس سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری سبزوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید