با موافقت و دستور استاندار خراسان رضوی و طی مکاتبه‌ای توسط کوکب موسوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی با اعضای شورای اداری استان این تغییر ساعات کاری انجام شد.

«حسب موافقت و دستور استاندار محترم با درخواست شرکت برق منطقه‌ای استان در خصوص ضرورت همکاری برای کاهش مصرف برق به منظور تداوم برق‌رسانی به مشترکین و پیشگیری از تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از خاموشی‌های احتمالی، ساعت کاری ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها برای روز‌های شنبه تا چهارشنبه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ از ساعت ۶:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ و برای روز‌های پنج شنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰ تعیین و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. »