رئیس گروه خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: سبزوار شهر پیشتاز ایجاد و راه اندازی بازارچه زائر در استان است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سید مهدی سالم در مراسم کلنگ زنی بازارچه محلی زائر سبزوار گفت: یکی از اقدامات خوب استانداری و طرح معاونت زیارت استان این بود که باید شهرهای در مسیر بارگاه منور رضوی، در گام نخست احداث پارک های زائر و در گام بعد ایجاد بازارچه های محلی زائر برای دسترسی و ارائه خدمات مطلوب تر به زائران و مسافران کوی رضا(ع) انجام دهند.

وی اظهار کرد: در این راستا دو شهر سبزوار و خرو زودتر از دیگر شهرها این مهم را در دستور کار قرار دادند که در حال حاضر سبزوار پس از انجام مطالعات و تملک زمین کلنگ زنی طرح را انجام داد و شهر خرو نیز در حال تکمیل روند مطالعات و تملک زمین است.

او در ادامه تاکید کرد: براساس اولویت های دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خرسان رضوی سبزوار در حوزه خدمات شهری، ساماندهی مشاغل و استقبال از بهار جزو شهرهای پیشتاز استان محسوب می شود، که جا دارد در این زمینه از شهردار سبزوار، اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تشکر نمایم.

سالم در ادامه از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز ایستگاه های آتش نشانی استان خبر داد و گفت: دو شهر سبزوار و نیشابور قطب آموزشی آتش نشانی استان محسوب می شوند که سبزوار با آموزش ۳۰۰ نفر از آتش نشانان در حوزه عملیاتی و اجرایی عملکرد بهتری داشته است.

رئیس گروه خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی همچنین بیان کرد: طبق برنامه ششم توسعه و برنامه تنظیم شده برای استان در حوزه آتش نشانی تجهیز ایستگاه ها و خرید نردبان هیدورولیک که یکی از نیازهای مبرم آتش نشانی های استان محسوب می شود، اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

او در ادامه گفت: طی دو سال گذشته ۷ میلیارد تومان به شهرداری های استان برای بحث پسماند اختصاص یافته که شهرداری سبزوار در این زمینه نیز عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته است.

سالم گفت: ساماندهی مشاغل شهری به جد در دستور کار کارگروه خدمات شهری استانداری و سازمان های مربوطه در شهرداری ها قرار گرفته است.