مدیر واحد رفع سد معبر شهرداری سبزوار گفت: در مهرماه سال جاری ۱۲۰مورد اخطار کتبی جهت جمع آوری موانع،  ۴۳مورد جمع آوری اجناس و ۳۰ مورد اخطار جریمه جهت جمع آوری موانع صادر شده است.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری سبزوار، ابوالفضل صانعی افزود: سد معبر باعث تضییع حقوق شهروندان می‌شود و شهرداری وظیفه دارد با عاملانی که باعث برهم ریختگی نظم شهر می‌شوند برخورد قانونی لازم را صورت دهد.

وی بیان کرد: این اقدام با هدف حفظ و افزایش بهداشت روان شهروندان و زیبا سازی بصری سطح شهر صورت گرفته است.

او گفت: طرح مقابله با سد معبر و جمع آوری تابلو و بنرهای فاقد مجوز از سطح شهر مقطعی نیست و به طور مستمر در تمام سال اجرایی خواهد شد.