مدیر حقوقی شهرداری سبزوار گفت: سرای معماری زاده به شهرداری واگذار می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، عباس معصومی صدر با اشاره به جزییات توافق نامه گذشته شهرداری با ورثه سرای تاریخی معمار زاده گفت: پیرو توافق منعقده فی ما بین شهرداری و ورثه مرحوم معمارزاده در سال ۱۳۹۳ و وجود برخی ایرادات و مغایرت در مساحت عرصه با وضع موجود و عدم اجرای کامل تعهدات از سوی طرفین در مهلت مقرر در قرارداد و همچنین عدم تحویل سرای مذکور به شهرداری  و از طرفی ورود دستگاه های نظارتی به موضوع پس از پیگیری های صورت گرفته از طریق مراجع محترم قضایی منجر به صدور رای از دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان سبزوار مبنی بر اثبات انفساخ توافق نامه مذکور شد.

وی با بیان اینکه چندی پیش در راستای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و همچنین حفظ میراث فرهنگی با حضور سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار سبزوار و نماینده ورثه مرحوم معمارزاده جلسه ای برگزار شد، افزود: در این جلسه مقرر شد که توافقی جدید با شرایط و مساحت وضع موجود و رعایت سایر ضوابط و مقررات تنظیم و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه به زودی توافق نامه جدید بین شهرداری سبزوار و ورثه مرحوم معمار زاده به امضا می رسد، بیان کرد: در صورت تصویب این توافقنامه در مراجع ذیربط، کاروانسرای معمارزاده رسماً به شهرداری سبزوار تحویل و واگذار می شود.

مدیر حقوقی شهرداری سبزوار با تاکید بر اینکه سرای معمارزاده یکی از سراهای ارزشمند این شهر است که در بافت تاریخی شهر و در دل کوی گلستان واقع شده و نیازمند همراهی بیشتر مدیران مربوطه برای مشکلات پیش روی این اثر تاریخی است، یادآور شد: شهرداری پس از تعیین تکلیف نهایی سرای معمارزاده آمادگی کامل برای حفظ، حراست و هویت بخشی به این اثر تاریخی شهر را دارد و از هیچ تلاش و اقدامی دریغ نمی کند.