با حکم شهردار سبزوار فائزه صالحی ترابی به عنوان سرپرست اداره توسعه و زیباسازی شهری شهرداری سبزوار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در متن حکم سید علی کوشکی آمده است:

 

سرکار خانم فائزه صالحی ترابی

 

سلام علیکم

«احتراما نظر به تجربیات، تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ  به سمت « سرپرست اداره توسعه و زیباسازی شهری سبزوار» منصوب می شوید تا زیر نظر معاونت شهرسازی و معماری انجام وظیفه نمایید.

امید است با تدبیر و برنامه ریزی و با استفاده از توانمندی و ظرفیت های موجود در پیشبرد و اجرای وظایف محوله براساس برنامه های ارائه شده و رعایت قوانین و مقررات اهتمام و تجربه خویش را به بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به شهروندان فهمیم سبزوار مسئلت دارم.

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار