با ابلاغ شهردار سبزوار، سرپرست اداره رفع سد معبر شهرداری سبزوار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در متن ابلاغ سید علی کوشکی آمده است:

 

جناب آقای ابوالفضل صانعی

 

سلام علیکم

احتراما، نظر به تجاربیات و سوابق جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت” سرپرست اداره رفع سد معبر ” انتخاب می شوید تا زیر نظر مدیریت محترم هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری انجام وظیفه نمایید.

امید است با تدبیر و برنامه ریزی و با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در پیشبرد و اجرای وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات و تکریم شهروندان اهتمام و تجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به شهروندان فهیم سبزواری مسئلت دارم.

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار