شهردار سبزوار با صدور ابلاغی “سرپرست مدیریت ارتباطات” شهرداری سبزوار را منصوب کرد.

جناب آقای محمد اختریان

سلام علیکم

احتراما، با توجه به سوابق، تجارب ارزنده، کارایی و تعهد جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت ” سرپرست مدیریت ارتباطات” منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به اهمیت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و شهروندان و با بهره گیری از ظرفیت های موجود نسبت به بررسی مستمر و پیگیری رویدادهای مرتبط، هدایت راهبردی مسئولین روابط عمومی سازمان های تابعه، تقویت روابط عمومی الکترونیکی با بکارگیری روش های نوین ارتباطی-اطلاعاتی، بروز رسانی پرتابل با استفاده از کلیه امکانات، منابع، ابزارهای رسانه ای و فرهنگی و در سایه تعامل مستمر و اثر بخش برون و درون سازمانی به ویژه با رسانه های گروهی جهت انعکاس اقدامات و فعالیت های شهرداری در مسیر تحقق اهداف سازمانی با رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

نگاه دقیق و متکی بر روحیه خدمتگزاری و با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در پیشبرد و اجرای وظایف محوله و براساس برنامه های ارائه شده و رعایت قوانین و مقررات همه اهتمام و تجربه خویش را بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در خدمت رسانی شایسته به شهروندان عزیز سبزواری خواستارم.

سیدعلی کوشکی
شهردار سبزوار