با ابلاغ ‌شهردار سبزوار؛  مشاور و سرپرست مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری، شهرداری سبزوار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدعلی کوشکی در متن ابلاغ خود آورده است:

جناب آقای مختار رمضانی

سلام علیکم

احتراما با عنایت به شایستگی، تعهد، توانمندی، تجارب و سوابق ارزشمندتان به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان  مشاور و سرپرست مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری منصوب می نمایم تا زیر نظر معاون محترم شهرسازی و معماری انجام وظیفه نمایید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال با برنامه ریزی دقیق و مدون در اجرای وظایف و تکالیف قانونی محوله با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان فهیم سبزوار با همراهی، همکاری و تعامل بیش از پیش با زیر مجموعه مدیریت موفق و موید باشید.

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار