با حکم شهردار سبزوار ابراهیم دلبری به عنوان سرپرست معاونت شهرداری ناحیه ویژه توحید شهر سبزوار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در متن حکم سید علی کوشکی آمده است:

جناب آقای ابراهیم دلبری

سلام علیکم

«احتراما نظر به تعهد،تخصص و توان علمی و مسئولیت های مدیریتی و اجرایی به موجب این ابلاغ جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان « سرپرست معاونت شهرداری ناحیه ویژه توحید شهر سبزوار» منصوب می نمایم تا زیر نظر مدیر محترم ناحیه توحید شهر انجام وظیفه نمایید.

امید است با تدبیر و برنامه ریزی و با استفاده از توانمندی و ظرفیت های موجود در پیشبرد و اجرای وظایف محوله براساس برنامه های ارائه شده و رعایت قوانین و مقررات اهتمام و تجربه خویش را به بکار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به شهروندان فهمیم سبزوار مسئلت دارم.

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار