مدیرمالی و ذی حساب شهرداری سبزوار گفت: سنوات بازنشستگان سال ۱۴۰۰ شهرداری سبزوار پرداخت شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سید عباس شبیری با بیان این مطلب این طور توضیح داد که کلیه پاداش و سنوات بازنشستگان سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تسویه و به حساب این عزیزان که در مجموع شامل ۷۶ نفر بود با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان واریز شد.

وی بیان کرد: در پایان از حمایت و همراهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همکاری و تلاش بیدریغ یکپارچه تیم مدیریتی شهرداری در حوزه های مختلف ، پرسنل شهرداری مناطق و مجموعه درآمدی شهرداری مرکزی که منجر به تسویه مطالبات بازنشستگان و پرداخت حقوق آذر ماه کلیه کارکنان شد، قدردانی می کنم.