ارگ امیریه با مساحتی بالغ بر ۳٫۴ دهم هکتار در بخش مرکزی شهر سبزوار نوید شتاب سازندگی در اجرای یک طرح بزرگ شهری را، براساس برنامه ریزی ها می دهد.

همراهان گرامی شما می توانید با مراجعه به بخش فیلم در  قسمت پایین سایت شهرداری، گوشه ای از توان نیروهای متخصص شهرداری و تلاش شبانه روزی آنان را برای شتاب توسعه شهر در این بخش از سطح شهر ببینید.