شهردار سبزوار گفت: پس از تعیین تکلیف شهربازی سرزمین نور ( مسیر توحید شهر)، امروز این مکان برای اجرای عملیات جدید به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تحویل شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سیدعلی کوشکی با بیان این مطلب افزود: جلسه تعیین تکلیف شهربازی سرزمین نور اردیبهشت ماه سال جاری با حضور سرمایه گذاران جدید شهربازی به منظور رفع مشکلات این مکان که قرارداد مشارکت آن متعلق به سال ۹۱ و دارای مشکلات حقوقی بود، برگزار شد.

وی اظهار کرد: پس از اقاله قرارداد شهربازی و موضوع خلع ید با تائید شورای اسلامی شهر، شهربازی سرزمین نور از امروز جهت بهره برداری به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تحویل داده شد تا این طرح شهری بزودی در اختیار عموم شهروندان قرار بگیرد.

او ضمن قدردانی از پیگیری های مجدانه مدیریت حقوقی شهرداری جهت رفع مشکلات حقوقی این طرح، از اعضای شورای شهر جهت اتخاذ تصمیم نهایی برای این طرح و سایر طرح های چشم انداز شهری قدردانی کرد.