ذی حساب و رئیس امور مالی شهرداری سبزوار گفت: شهرداری سبزوار و سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی برای تحقق بهتر برنامه های توسعه ای حوزه شهری کهن شهر دیار سربداران دست های همکاری را فشرده و بر تعامل بیشتر این دو نهاد با یکدیگر تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سید عباس شبیری در حاشیه جلسه مشترک تنی چند از مدیران ارشد سازمان همیاری شهرداری های استان، شهردار سبزوار و مدیران شهرداری، افزود: قطعا پیشبرد و عملی شدن برنامه های حوزه شهری در حوزه اقتصادی منوط به تلاش، همراهی و جدیت شهرداری و مجموعه های مرتبط با این حوزه یعنی سازمان همیاری ها خواهد بود.

وی با اظهار اینکه عمده‌ ترین هدف این سازمان پشتیبانی از شهرداری‌های سطح هر استانی به‌منظور تامین نیازمندی‌های شهرداری‌ها و شهرها است، بیان کرد: به‌طور مثال اگر شهرداری به تاسیسات، تجهیزات، کالا، ماشین‌آلات و … نیاز داشته باشد این سازمان موظف به تامین درخواست شهرداری است.

شبیری اظهار داشت: بیشترین فعالیت این سازمان در چهارچوب پروژه‌های عمرانی و تامین نیازمندی‌های شهری و شهرداری‌ و در قالب چارت رسمی شهرداری‌ها است که به‌صورت تجمعی و جامع از سازمان تامین می‌شود.

ذی حساب و رئیس امور مالی شهرداری سبزوار وی افزود: با توجه به اینکه این سازمان دارای ماشین‌آلات عمرانی بسیاری است شاخص‌ترین فعالیت این مجموعه در پرژه‌های عمرانی خلاصه می‌شود، بیشترین مباحث و درخواست های مطرح شده در این جلسه خرید ماشین آلات ، تجهیزات آتش نشانی و… بود.

او گفت: در این جلسه مدیران ارشد سازمان همیاری شهرداری های استان نیز به بیان دذیگاه ها و نظرات خود پرداختند  و ابراز امیدواری کردند: بتوانند با ساماندهی حوزه ماشین آلات شهرداری ها، خدمات مطلوبی را برای بهبود و اثرگذاری مطلوب در عمران و آبادانی شهرهای خراسان رضوی ارائه کنند.