طی حکمی از سوی معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهردار سبزوار به عنوان رئیس دبیرخانه منطقه ۵ کشور منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در این حکم آمده است:

جناب آقای کوشکی

شهردار محترم سبزوار

با سلام

احتراما، در راستای بند ۲ مصوبه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مورخ ۱۳/ ۵/۱۳۹۴ و در جهت اجرایی نمودن بند ۹.۲ تفاهم نامه شماره ۱۱۹۴۰ مورخ ۱۲/۳/۹۸ فی ما بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران و همچنین طبق بند ۲ صورت جلسه نشست منطقه ای برای انتقال تجربه بازآفرینی شهری مورخ ۲۰/۵/۹۸، جنابعالی به عنوان رئیس دبیرخانه منطقه ۵ کشور منصوب می گردید.

دبیرخانه جمع آوری و ترویج تجربیات برتر بازآفرینی شهری استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، جنوب کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، جنوب سیستان و بلوچستان در سازمان عمران و بازآفرینی شهری آن شهرداری محترم راه اندازی گردد. ضمنا ساختار وظایف این دبیرخانه متعاقبا اعلام می گردد.