شهردار سبزوار گفت: قدردان اعضای شورای اسلامی شهر و شهروندان سبزوار هستم که با همدلی و مشارکت ما را در خدمت رسانی و اجرای پروژه های شهری جهت توسعه شهر همراه و همگام بوده اند.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سید علی کوشکی در جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری ضمن تشکر از مدیران، روسای سازمانها و پرسنل شهرداری در امور شهری و اداری، بر اجرای تکالیف بودجه ای و قانونی شهرداری و سازمانها در راستای بودجه راهبردی و عملیاتی سال ۱۴۰۰ شهرداری سبزوار تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری باید در زمان مقرر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال شود، اظهار کرد: در این راستا می بایست کمیته های تخصصی با حضور معاونین ، مدیران مناطق و روسای سازمانها تشکیل شود و در قالب کارگروه های مشخص اهداف این برنامه‌ بررسی ، تبیین و ارائه شود .

همچنین در پایان این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری به ارائه توضیحاتی در خصوص تباصر بودجه سال جاری و سال ۱۴۰۰ پرداخت و سه نفر از مدیران شهرداری به نمایندگی از پرسنل طرح طبقه بندی؛ جهت پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی برای طرح همسان سازی حقوق کارگری تعیین شدند.