شهردار سبزوار گفت: در حال حاضر چهار قطعه زمین هر یک به مساحت ۱۲۰ مترمربع برای احداث کتابخانه آماده واگذاری به خیرین است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری، سیدعلی کوشکی در نشست کتابخانه‌های عمومی سبزوار با اشاره به لزوم احداث کتابخانه در سکونتگاه‌های غیررسمی این شهر، اظهار کرد: طبق مصوبه فرهنگی شورای اسلامی، در پارک‌های حاشیه شهر زمین رایگان به خیرین نیک‌اندیش واگذار می‌شود تا نسبت به احداث کتابخانه اقدام کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر چهار قطعه زمین هر یک به مساحت ۱۲۰ مترمربع آماده واگذاری به خیرین است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار در ادامه بیان کرد: در حال حاضر مجوز احداث کتابخانه مرکزی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تائید شده است و با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع احداث می‌شود.

محمدعلی‌آبادی با بیان اینکه احداث کتابخانه مرکزی از سالیان گذشته مطالبه اصلی مردم این شهرستان بوده است، تصریح کرد: کتابخانه مرکزی سبزوار در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع احداث می‌شود.

وی یادآور شد: چندی پیش زمین مورد نظر از سوی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی تائید شده است./فارس