سید علی کوشکی که دارای مدرک کارشناسی ارشد است پیش از این سمت‌هایی همچون مدیر روابط عمومی، مدیر اداره نظارت و کنترل، سرپرست شهرداری، شهردار منطقه دو، معاون خدمات شهری و…را در کارنامه کاری خود داشته است.

 

آدرس محل کار: سبزوار- خیابان اسرار شمالی – شهرداری سبزوار- دفتر شهردار سبزوار

تلفن : محل کار: ۴۴۲۲۱۲۲۴-۰۵۱

نمابر: ۴۴۲۳۸۱۱۰-۰۵۱