پیرو درج خبری در خصوص لزوم شفافیت در کمک‌های بلاعوض شهرداری به مبلغ ۵/۸۰۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ در کانال تلگرامی سلام سربدار جهت تنویر افکار عمومی مطالبی توسط سید عباس شبیری مدیرمالی و ذیحساب شهرداری سبزوار باستحضار می رسد:

 

۱-پرداختی کمک به بودجه شورای اسلامی شهر بابت حق الجلسه برابر بخشنامه ابلاغی بودجه از محل ردیف اعتباری به شماره ۹۱۲۱۵۰۲۰۱ جمعا مبلغ۴/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

۲-پرداختی کمک به کتابخانه ها به استناد قانون که شهرداری ها مکلف هستند نیم درصد از درآمدهای وصول شده را به این نهاد کمک نمایند از محل ردیف اعتباری به شماره۹۱۲۱۵۰۲۰۳  جمعا به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 

۳-پرداختی از محل ردیف اعتبار ۹۱۲۰۵۰۲۰۴ به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت شارژ کارت بلیط کانون بازنشستگان شهرداری سبزوار به استناد مصوبه شورای شهر به شماره ۹۳۱۶۹

 

۴-پرداختی تحت عنوان کمک به سایر نهادهای بخش عمومی از محل ردیف اعتبار ۹۱۲۱۵۰۲۰۸ جمعا مبلغ ۲۵۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال به شرح زیر هزینه شده است.

 

۴-۱پرداختی در وجه سازمان بسیج رسانه سپاه امام رضا(ع) به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر مصوبه شورای شهر به شماره ۲۲۰۷۳جهت برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تخصصی خبرنگاری در شهرستان سبزوار توسط بسیج رسانه سپاه امام رضا(ع)

 

۴-۲پرداختی در وجه ناحیه مقاومت بسیج سپاه سبزوار بابت هزینه اردوی تشویقی گروه سرود فرزندان انقلاب جمعا به مبلغ۵۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال برابر مصوبه شورای شهر به شماره۹۳۱۶۹

 

۵- پرداختی تحت عنوان سایر به شماره ردیف اعتباری ۹۱۲۱۵۰۲۹۰ به مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به شرح ذیل هزینه شده است:

 

۵-۱پرداختی در وجه اداره محیط زیست سبزوار بابت کمک جهت خرید علوفه آهوان در راستای حمایت از چرخه طبیعت به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۱۷۶۴۲

 

۵-۲پرداختی در وجه کانون مدینه العلم مسجد النبی توحید شهر به استناد مصوبه شورای شهر به شماره ۱۶۰۰۴ در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

۶-پرداختی تحت عنوان سایر، کمک به اشخاص حقیقی به شماره ردیف اعتبار ۹۱۲۱۵۰۳۹۰ جمعا مبلغ ۷۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال که به شرح زیر هزینه شده است.

 

۶-۱پرداختی در وجه آقایان میلاد سرایی و مهدی مومنی بابت مساعدت جهت اعزام به مسابقات بین المللی دو میدانی به مبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۹۰

 

۶-۲پرداختی مبلغ ۷۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر مصوبه شورا جهت یارانه حمایتی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه سال جاری به رانندگان بخش خصوصی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سبزوار جهت حمایت و جبران ضرر و زیان در ایام کرونا برابر مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره۲۲۰۷۸

 

شایان ذکر است که کمک های بلاعوض به استناد بخشنامه بودجه ابلاغی از اختیارات شورای اسلامی شهر و برابر مصوبه صورت می پذیرد.