با راه اندازی دو گلخانه طرح اسپانیایی در سبزوار، سالانه ۳۰۰ میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: ۵۰۰ هزار نشا گل در این گلخانه ها با ۳ هزار متر مربع مساحت تولید می شود.

کاظم خلیلی دارینی افزود: مساحت فضای سبز سبزوار، ۲۴۷ هکتار و سرانه فضای سبز هر شهروند سبزواری حدود ۱۲ متر مربع است.

وی اظهار داشت: گونه های گیاهی پرورش یافته در گلخانه های اسپانیایی از گونه بنفشه، شمعدانی، گازانیا، اطلسی، آردی و همیشه بهار است.

به گفته رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار، کاهش مصرف آب، اصلاح گونه های کشت، تولید گونه های گیاهی بومی، خودکفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی را از جمله مزایای گلخانه های اسپانیایی است.

 

@d_shahr