رئیس اداره درآمدهای عمومی شهرداری سبزوار از افزایش جرایم عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازهای شهری براساس تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها در این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، موسی الرضا یزداد با بیان اینکه فعالیت های ساختمانی بخش بزرگی از کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می دهد، گفت: بهره برداری بهینه از این سرمایه عظیم ملی (پروژه های ساختمانی) مستلزم رعایت عوامل متعددی است که به مرور زمان در قالب مقررات ساختمان سازی تدوین شده که از جمله آن می توان به اصول شهرسازی و معماری، اصول فنی ساختمان سازی و اصول بهداشتی اشاره کرد.

وی بیان کرد: عدم رعایت هریک از اصول مذکور در ساختمان های احداثی و یا در حال احداث در محدوده شهر و یا حریم، موجب بروز پدیده خلاف ساختمانی می گردد، چراکه وقوع تخلف در ساخت و سازهای شهری به معنای عدم اجرا و تحقق بخشی از اصول و ضوابط مدون شهرسازی و نظام معماری است.

او در این رابطه به تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها اشاره کرد و اظهار داشت: این تبصره یکی از مواردی است  که در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن می گوید: کمیسیون مى‏تواند با توجه به موقعیت محلى و نوع استفاده از فضاى پارکینگ، رأى به أخذ جریمه‏اى که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع فضاى از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید.

یزداد اضافه کرد: مساحت هر پارکینگ با احداث گردش ۲۵ مترمربع مى‏باشد، در غیر اینصورت شهردارى مکلف به أخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مى‏باشد.

رئیس اداره درآمدهای عمومی شهرداری سبزوار ادامه داد:  در این راستا شهرداری سبزوار لایحه ای را اواسط ماه گذشته به شورای شهر تقدیم کرد  که پس از بحث و بررسی های کارشناسی شده توسط اعضا؛ شورا در دویست و نود و یکمین  جلسه خود با لایحه تقدیمی شهرداری موافقت و به کمیته انطباق ارسال نمود که در نهایت این لایحه در چهل و نهمین جلسه هیات تطبیق مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: بنا بر اخد این مصوبه شورا به شهرداری اجازه داد از این پس در راستای تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری با ارسال پرونده های تخلفاتی مربوطه (کسری پارکینگ) را با دفترچه معاملاتی ساختمان اقدام و بعد از صدور رای در کمیسیون ماده صد و قطعیت رای  نسبت به اخذ جرائم آن اقدام نماید.

یزداد اضافه کرد: در سکونتگاه های غیر رسمی شامل غرب نیروگاه، قلعه نو، کلاته سیفر، صالح آباد، شمال جهاد، کال شمالی، میانی و جنوبی ۶۰% قیمت دفترچه نیز ملاک عمل می باشد.

رئیس اداره درآمدهای عمومی شهرداری سبزوار بیان کرد: لذا کلیه شهروندانی که از ۱/۴/۹۶ به بعد پروانه ساخت یا فرم شروع به ساخت بگیرند و یا بدون مجوز اقدام به ساخت نمایند مشمول این مصوبه می گردند.

او در پایان گفت: محل های لازم پارکینگ می تواند در  سطح خود ساختمان یا در زمین دیگری به فاصله ۱۵۰ متر پیاده روی از ساختمان پیش بینی شود.