خودروها و تجهیزات آتش نشانی از جمله لوازم گران قیمت بوده که هزینه تعمیر و نگهداری از آن ها نیز بسیار زیاد و نیازمند تخصص های ویژه ای است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، یکی از این تجهیزات، پمپ های آب در خودرو های آتش نشانی هستند که بسیار کاربردی بوده و از آنجایی که همواره آب در آن جریان دارد در بازه های زمانی چند ماهه نیازمند سرویس کاری یا تعمیر هستند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری سبزوار در این رابطه گفت: در گذشته به دلیل پیچیدگی این پمپ ها، در شهر های بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان تعمیر یا سرویس می شدند که برای انجام این کار هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمانی هزینه زیادی متحمل می شدیم ولی در سه سال اخیر این مهم توسط متخصصین فنی واحد موتوری سازمان صورت می گیرد که این کار باعث صرفه جویی ۸۰ درصدی در هزینه ها در این بخش شده است.

احمدی افزود: در راستای اجرای تاکیدهای شهردار سبزوار در مورد کاهش هزینه ها اقدامات قابل ذکر دیگری از جمله ساخت کارگاه فنی و تاسیسات بوده است که کلیه امور تاسیساتی سازمان توسط مسئول این بخش که از بدنه سازمان، انجام می پذیرد.