معاون معماری و شهرسازی شهرداری سبزوار گفت: ساختمان دفتر مرکزی شرکت سیمان سبزوار به دلیل عدم اجرای رعایت ضوابط شهرسازی و معماری مالک ساختمان و اجرای آرای کمیسیون ماده صد پلمب شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سید مرتضی احمدی افزود: این اقدام هیچ ارتباطی به کارخانه سیمان سبزوار و مباحث مالی آن ندارد و صرفا پس از ابلاغ آرای کمیسیون ماده صد، ملک اداری این شرکت در خیابان مطهری پلمب شد.