مدیرکل دفترامور شهری و شوراها استانداری خراسان رضوی گفت: فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای استان احصا و در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدمجتبی علوی مقدم  با بیان این مطلب افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ایجاد منابع در آمدی پایدار و حمایت از سرمایه گذاران کشور استانداری در حال تدوین فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای استان می باشد.

وی اظهار کرد: شهرهای استان خراسان رضوی با توجه به خیل عظیم مسافران و زائران آقا علی بن موسی الرضا(ع) و همچنین از نظر وجود زیرساخت های مناسب دارای فرصت های بی نظیری جهت جذب سرمایه گذار هستند که متاسفانه برخی سرمایه گذاران از این فرصت ها به دلیل عدم اطلاع رسانی اطلاعی ندارند.

علوی مقدم تاکید کرد: این راستا استانداری خراسان رضوی درحال تدوین سند راهبردی سرمایه گذاری در شهرهای استان بوده و تمام تلاش خود را جهت حمایت از سرمایه گذاران کشور خواهد نمود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: برای اجرایی نمودن، در صورت معرفی طرح های سرمایه گذاری سرمایه گذاران می توانند از تسهیلات استفاده نمایند.

او استان خراسان رضوی و شهرهای آن را بهترین منطقه برای سرمایه گذاری معرفی کرد و گفت: استانداری خراسان رضوی از همه توان و امکانات جهت حمایت از سرمایه گذاران استفاده خواهد کرد تا سرمایه گذاران محترم بدون دغدغه بتوانند در شهرهای استان سرمایه گذاری کنند.