معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار گفت: به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک، تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مورد توجه شهرداری و شورای اسلامی این شهر قرار گیرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سید مجتبی علوی مقدم در همایش طلایه‌داران ترافیک شهرستان سبزوار افزود: شهرداری سبزوار در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک با اجرای طرحهای مناسب، زیرساخت های ترافیک شهری را بهبود ببخشد و برای تهیه و نصب دوربین های ثبت تخلف و کنترل ترافیک در معابر شهری نیز اقدام کند.

وی اضافه کرد:یکی از الزامات شورای اسلامی شهر سبزوار در تدوین بودجه این نهاد در سال آینده توجه به وضع ترافیکی و ارتقای زیرساخت ها در این حوزه باشد.

فرماندار سبزوار گفت: آموزش شهروندی در ارتقای فرهنگ ترافیک بسیار موثر است و در این مسیر آموزش پرورش نقش مهمی بر عهده دارد چون نهادینه کردن فرهنگ ترافیک با هدف افزایش ایمنی و کاهش حوادث از دوران دانش آموزی شروع می شود.

علوی مقدم افزود: در حوادث رانندگی انسان، راه و وسیله نقلیه سه عامل اساسی است که هر یک باید شاخص های درستی داشته باشند چنانکه آگاهی و آموزش افراد، وجود راههای استاندارد و وسیله نقلیه ایمن برای عبور و مرور در کنار همدیگر قرار گیرد.