اداره زیباسازی شهرداری سبزوار در نظر دارد فراخوان طراحی و ساخت احجام نوری ویژه نوروز ۹۷ را توسط هنرمندان و علاقمندان برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، براساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار پایان وقت اداری پنجشنبه ۳۰ آذرماه می باشد.

نحوه ارسال آثار می بایست چاپ رنگی در سایز a3 و a4 باشد و آثار به محل روابط عمومی شهرداری سبزوار ارسال شود.

قابل ذکر است: مهلت ارسال آثار قابل تمدید نخواهد بود.