طی مراسمی در چهارمین روز هفته دولت، رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان از از حسین خوشنواز رئیس اداره جلوگیری از تخلفات ساختمانی شهرداری سبزوار قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، این تقدیر به جهت از خدمات اثر بخش مجموعه اداره جلوگیری از تخلفات ساختمانی بدلیل اقدامات موثر در ارتقا کیفیت ساخت و ساز های شهری در یکسال اخیر، آموزش شهروندان، تلاش جهت تحقق سیاست گذاری شهرداری و نظام مهندسی در بخش مسکن خصوصا کنترل و نظارت بر حداکثر تراکم ساختمانی و سطح اشغال بنای احداثی در سطح شهر سبزوار صورت گرفت.

گفتنی است در این مراسم نمایندگان فرمانداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اداره کار و هیات مدیره نظام مهندسی حضور داشتند.